Обговорення можливостей реалізації студентоцентрованого підходу та залучення студентів до формування ОПП

20.04.2023 р. зі студентами гр. ІПЗ-21-2 була проведена кураторська година. Дана зустріч поєднала дві бесіди:
1. Обговорення можливостей реалізації студентоцентрованого підходу у навчанні. Індивідуальна траєкторія навчання, право студентів на вибір дисциплін;
2. Обговорення і залучення студентів до формування освітньої професійної програми (ОПП) «Інженерія програмного забезпечення».

По першій бесіді було обговорено поняття нормативних та вибіркових дисциплін; де в своєму кабінеті студенти можуть ознайомитись з робочим планом та методичним забезпеченням усіх дисциплін; що ще крім цього допоможе вплинути на свідомий вибір дисциплін з переліку дисциплін за вибором.

По другій бесіді було обговорено структуру ОПП, а також наповненість та пропозиції до вивчених дисциплін. Студенти запропонували доповнити освітню програму деякими дисциплінами, які б вони хотіли вивчити. По завершенню зустрічі на сайті університету було оформлено заявку щодо внесення змін до ОПП бакалавра з усіма обговореними пропозиціями.