Про спеціальність та освітні програми

Інженерія програмного забезпечення. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кафедра моделювання та програмного забезпечення здійснює підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”, Галузь знань: 12 – Інформаційні технології. Спеціальність: 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Освітня програма розроблена у відповідності до Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендації, зокрема Software Engineering 2014 (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering) та SWEBOK (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge).

Метою програми є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Освітньо-професійна програма орієнтована на вивчення сучасних методів та технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування. Вивчається теорія і практика конструювання програмного забезпечення (ПЗ), включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування ПЗ, верифікація, тестування, еволюція ПЗ, менеджмент програмних проектів та робота в командах. Ґрунтовні знання та практичні навички з проектування інтелектуальних систем, об’єктно-орієнтованих технологій проектування і програмування.

Концептуальна основа діяльності визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, що орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з проектування, розробки та тестування програмного забезпечення.

Програму орієнтовано на формування компетентностей з проектування, розробки та тестування прикладного програмного забезпечення, що є найбільш затребуваним серед регіональних стейкхолдерів: десктопних бізнес-додатків, веб-орієнтованого та мобільного програмного забезпечення.

Обов’язковим є проходження навчальної практики (з відривом від теоретичного навчання, 2-й семестр, тривалістю 2 тижні; 6-й семестр, тривалістю 3 тижні на платформі незалежного постачальника послуг з тестування та забезпечення якості програмного забезпечення QATestLab з отриманням сертифіката про опанування курсу “Software testing for Universities”) і переддипломної практики (з відривом від теоретичного навчання, 8 семестр тривалістю 4 тижні в IT-компаніях міста).

Згідно Національного класифікатора професій (ДК 003:2010), випускники можуть претендувати на посади:

 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Адміністратор даних
 • 2131.2 Адміністратор доступу
 • 2131.2 Адміністратор системи
 • 2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • 2132.2 Інженер-програміст
 • 2132.2 Програміст (база даних)
 • 2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
 • 2132.2 Програміст прикладний
 • 2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів
 • 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • 3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
 • 3121.2 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

Інженерія програмного забезпечення. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

На базі освітнього рівня бакалавра кафедра моделювання та програмного забезпечення здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою “Інженерія програмного забезпечення”, Галузь знань: 12 – Інформаційні технології. Спеціальність: 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері інженерії програмного забезпечення.

Під час розробки програми зроблено акцент на здатності фахівця здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність у реальних умовах індустріального виробництва програмного забезпечення. 

Професійна діяльність випускників у галузі інформаційних технологій (за ДК 009:2010): Комп’ютерне програ­му­вання, консультування та пов’язана з ними діяльність.

Випускники можуть займати широкий спектр посад фахівців у сфері розробки ПЗ:

 • інженер-програміст;
 • програміст (бази даних), програміст прикладний,
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів,
 • молодший науковий співробітник (програмування),
 • науковий співробітник (програмування),
 • науковий співробітник-консультант (програмування) тощо.