Принципи SOLID – базові професійні знання

7 квітня 2023 року відбулася онлайн зустріч студентів другого курсу з випускником нашого університету Аркадієм Зеленським. Він працює в компанії Yalantis на посаді Seniot Node.js developer та має 5-тирічний досвід роботи в галузі. Крім того, Аркадії є аспірантом третього року навчання, успішно сполучає практичну роботу з науковими дослідженнями. Темою своєї доповіді він обрав принципи SOLID, які важливо засвоїти та навчитись застосовувати ще під час навчання. SOLID — це важлива складова мислення розробника, яку потрібно розвивати і тренувати. Адже успіх розробки та подальшого розвитку проекту залежить від того, наскільки правильно його розпочали та наскільки добре тримається під контролем його складність. На зрозумілому прикладі з кодом, де принципи SOLID порушуються, Аркадій показав, до чого це може призвести в довгостроковій перспективі та як це виправити.